Anasayfa2018-06-21T16:32:20+00:00

İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri

 •  İşyeri ortamı toz ölçümü
 •  Kişisel mazuriyet toz ölçümü
 •  İşyeri ortamı VOC ölçümü
 •  Kişisel mazuriyet VOC ölçümü
 •  İşyeri ortamı gürültü ölçümü
 •  Kişisel mazuriyet gürültü ölçümü
 •  Aydınlatma ölçümü
 •  Termal konfor ölçümü
 •  El-kol titreşim ölçümleri
 •  Tüm vücut titreşim ölçümleri

Kimyasal Etken Ölçümleri

 • Anlık gaz ölçümleri
 • Uçucu organik gaz ve buhar ölçümleri
 • İnorganik gaz ölçümleri
 • Toksik gaz ölçümleri
 • Formaldehit ve Amonyak ölçümleri
 • Toz içerisindeki serbest silis ölçümü ve analizi

Fiziksel Etken Ölçümleri

 •  İşyeri ortamındaki gürültü ölçümleri
 •  İşyeri ortamı titreşim ölçümleri
 •  Termal konfor ölçümü
 •  Aydınlatma ölçümleri
 •  Kişisel maruziyet ölçümleri
 •  Gürültü maruziyeti ölçümü
 •  Sıcaklık, nem, hava akım hızı ölçümleri
 •  Kişisel ve Ortam Solunabilir toz ölçümleri

Blog

Yeterliliklerimiz ve Belgelerimiz

 • Laboratuvarımız TS EN ISO IEC/17025 Standartlarına Göre TÜRKAK’tan Akredite

 • Muayene Kuruluşumuz TS EN ISO/17020 Standartına Göre TÜRKAK’tan Akredite

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlilik Belgesi

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Yeterlilik Belgesi

Referanslarımız