Çevresel Ölçümler Neden Yaptırılmalıdır?

//Çevresel Ölçümler Neden Yaptırılmalıdır?

Çevresel Ölçümler Neden Yaptırılmalıdır?

2872 Sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanan, 10.09.2014 Tarih ve 29115 Sayılı ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ uyarınca bu mevzuata tabi tesislerin Çevre İzni/Çevre Lisansı almaları zorunludur.

Ve tesislerin yükümlü oldukları kapsamlarda ölçüm ve analizleri yaptırması gereklidir.

ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ

MADDE 4 d) Çevre İzni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izni ifade eder.

MADDE 7 – (3) Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde yer alan işletmelerin başvurularında, Ek-3A, Ek-3B ve Ek-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporların sunulması zorunludur.

EK-3C ÇEVRE İZİN VEYA ÇEVRE İZİN VE LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 6 – (4) İzin ve lisansa esas teşkil edecek tüm ölçüm ve analizlerin Bakanlığa veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara yaptırılması gereklidir.

2018-10-08T22:50:29+00:00

Siz de fikrinizi belirtin