Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı 2018-05-21T10:18:56+00:00

2872 Sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanan, 10.09.2014 Tarih ve 29115 Sayılı ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ gereğince bu mevzuata tabi tesislerin Çevre İzni/Çevre Lisansı almaları zorunludur.Ve tesislerin yükümlü oldukları kapsamlarda ölçüm ve analizleri Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir laboratuvara yaptırması gereklidir. DETAM Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı olarak temiz bir çevre ve yaşanabilir bir dünya için; Çevre ölçümlerini yasal mevzuatlara uygun, üstün teknolojik alt yapı ve hatasız ölçüm metotları çerçevesinde tecrübeli personellerimiz ile gerçekleştirmekteyiz.

Laboratuvarımız

TS EN ISO IEC/17025 Standardına göre TÜRKAK’tan akredite , Çevre Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarıdır.

İlgili Yasal Mevzuat

ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ

MADDE 4 –d) Çevre İzni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izni ifade eder.

MADDE 7 – (3) Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde yer alan işletmelerin başvurularında, Ek-3A, Ek-3B ve Ek-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporların sunulması zorunludur.