İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Ölçümleri

 •  İşyeri ortamı toz ölçümü
 •  Kişisel mazuriyet toz ölçümü
 •  İşyeri ortamı VOC ölçümü
 •  Kişisel mazuriyet VOC ölçümü
 •  İşyeri ortamı gürültü ölçümü
 •  Kişisel mazuriyet gürültü ölçümü
 •  Aydınlatma ölçümü
 •  Termal konfor ölçümü
 •  El-kol titreşim ölçümleri
 •  Tüm vücut titreşim ölçümleri

Çevresel Ölçümler

• Emisyon Ölçümü

• İmüsyon Ölçümü

• Çevrese Gürültü Ölçümü

• Baca Gazi Emisyon Ölçümü
• Partikül Madde Tayini
• Standart Yanma Gazları Tayini(NO2,NOx,SO2,CO)
• İslilik, Nem, Sıcaklık, Hız, Basınç Tayini
• VOC Numune Alma ve GC/FID Analiz

• PM10 Ölçümü
• Çöken Toz Ölçümü
• Hava Kalitesi Dağılım Modellemesi

• Çevresel Gürültü Seviyesi Ölçümleri
• Eğlence Yerleri İçin Çevresel Gürültü Ölçümleri
• İşyeri, Atölye ve İmalathaneler İçin Çevresel Gürültü Ölçümleri

Periyodik Test ve Kontroller

 • Kaldırma Araçları Periyodik Test ve Kontrolleri
 • Basınçlı Kaplar Periyodik Test ve Kontrolleri
 • Topraklama ve Elektrik Tesisatı Kontrolleri
 • Elektriksel Test Kontrol ve Ölçümler
 • Paratoner Test Kontrol ve Ölçümler
 • İş Makineleri Periyodik Muayenesi
 • Yangın Tesisatı Periyodik Muayenesi
 • Havalandırma ve Klima Tesisatı Periyodik Muayenesi
 • Depolama ve Raf Sistemleri Periyodik Muayenesi
 • Tezgah Periyodik Muayenesi Tezgahları
 • Yürüyen Merdiven / Bant Periyodik Muayenesi

Blog

Yeterliliklerimiz ve Belgelerimiz

 • Laboratuvarımız TS EN ISO IEC/17025 Standartlarına Göre TÜRKAK’tan Akredite

 • Muayene Kuruluşumuz TS EN ISO/17020 Standartına Göre TÜRKAK’tan Akredite

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlilik Belgesi

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Yeterlilik Belgesi

Referanslarımız