Gürültü Ölçümleri, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında zorunlu olan bir ölçümdür. “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” nin EK-1 ve EK-2’sinde bulunan tesisler ile yapılması planlanan izne tabi tesisler için oluşması muhtemel yada oluşan gürültü seviyelerinin belirlenmesi için Akustik Ölçümleri nin ve Gürültü Haritaları nın yaptırılması “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” gereğince yasal zorunluluktur.

İzne Tabi Olmayan Tesisler ile Eğlence İşyerlerinin şikayet, yeni ruhsat alımı, ruhsat yenileme ya da canlı müzik izni alma sürecinde meydana getirdikleri gürültü seviyelerinin değerlendirilmesi amacı ile Çevresel Gürültü Ölçümleri ni yaptırması “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” gereğince yasal zorunluluktur.

Madencilik, inşaat, rekreasyon alanları, enerji tesisleri gibi mekanik faaliyetler sonucu titreşim yayan tesisler ile işletmede kullanılan cihaz, teçhizat, ekipmandan kaynaklı titreşim seviyelerinin değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınarak kontrol altında tutulması amacı ile “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” ne göre Titreşim Ölçümleri yaptırılmalıdır.