Firmalar İş Hijyeni Ölçümlerini Neden Yaptırmalıdırlar?

İş hijyeni ölçümleri, risk analizinin vazgeçilmez ögesidir. Tesisteki mevcut tedbirlerin yeterliliği hakkında bilgi verir. Muhtemel meslek hastalıklarını ön görmenizi sağlar.

İsg yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi için veri sunar. Yasal zorunluluğu karşılamamızı sağlar. İleride doğacak hukuki durumlarda kullanılabilecek objektif deliller sunar.

İş Hijyeni Ölçümleri Ne Sıklıkla Yaptırılmalı?

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 5 –(2) İşveren, aşağıdaki durumlardan herhangi birinin varlığında iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yaptırır veya tekrarlatır:

a)İşyeri ortamının veya işin gereği olarak çalışanın kişisel maruziyetinde değişiklik meydana geldiğinde.

b)İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi halinde.

c)İşyerinde gerçekleşen dış denetimlerde istenmesi halinde.

 

İş Hijyeni Ölçümlerini Kimler Yapabilir?

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 5 –(3) İşveren, iş hijyeni ölçüm, test ve analizini ön yeterlik veya yeterlik belgesine haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür.