İş kanunu gereği her işveren; iş yerinde çalışanların her şeyden önce can ve mal güvenliğini ve cihazların kullanımlarında güvenliği sağlamakla sorumludur. Bu yükümlülük ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi açısından periyodik kontrollerin “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ne göre yılda en az 1 kez yapılması gerekmektedir.
24/04/2017 tarihli 30047 sayılı resmi gazete ile “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” nin 14. maddesi revize edilmiş, periyodik kontrol yapan kuruluşlar
için akredite zorunluluğu getirilmiştir.

kaldirma araclarinin periyodik kontrolu

Periyodik Kontroller Neden Yaptırılmalıdır?
• İş kazalarının önüne geçmek
• Makine ve cihazların güvenli olarak kullanılmasını sağlamak
• Verimli çalışma koşullarını düzenlemek
• Makinelerin ömrünün uzamasına katkıda bulunmak
• İnsan-makine ilişkisine katkıda bulunmak
• Çevre kirlenmesinin önüne geçebilmek
• Üretimin verimlendirilmesine katkıda bulunmak
• Yapılan sürekli bakım ve periyodik kontroller sayesinde olası iş kazalarını önlenerek, iş güvenliğini sağlamak

Periyodik Kontroller Hangi Ekipmanlar İçin yapılmalıdır?

Basınçlı Kaplar Periyodik Kontrolleri:

Basınçlı kaplar işyerlerinin vazgeçilmez araçlarıdır. Ancak uygun şekilde kullanılmadıklarında ciddi tehlike kaynağı haline gelirler. Bu nedenle basınçlı kapların standartlara uygun imal edilmesi, doğru yerleştirilmesi, eğitimli kişilerce işletilmesi, ölçüm cihazlarının ve emniyet sistemlerinin çalışır durumda olması iş güvenliği açısından çok
önemlidir. Ülkemizdeki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı da bu cihazların yetkili teknik elemanlar tarafından en az yılda bir kez muayene ve test edilmesini zorunlu tutmaktadır.

Örneğin:
• Buhar Kazanı
• Kalorifer Kazanı
• Kızgın Yağ Kazanı
• Sıcak Su Kazanı
• Kompresör
• Hava Tankı
• Hidrofor
• Otoklav
• Buhar Jeneratörü

Kaldırma Araçları Periyodik Kontrolleri

Vinçler, caraskallar, forkliftler, liftler, transpaletler, mobil vinçler, kule vinçler, kurulum ve kullanma koşulları açısından sürekli gözetim altında tutulması gereken iş makinalarıdır.Ülkemizde kaldırma araçlarının yanlış kullanılması ve kusurlu araçların kullanılması sonucu çok sayıda üzücü kaza olmaktadır. Kaldırma araçlarının periyodik kontrollerinin yapılması hem güvenli çalışma koşullarının gereği, hem de yasal düzenlemelerin zorunlu kıldığı bir uygulamadır. Ülkemizdeki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı da bu cihazların yetkili teknik elemanlar tarafından en az yılda bir kez muayene ve test edilmesini zorunlu tutmaktadır.

Örneğin :

Vinç (Gezer Köprülü Vinç, Portal Vinç, Döner Kollu Vinç, Kule Vinç)
• Mobil Vinç
• Caraskal
• Forklift
• Araç Kaldırma Lifti
• Transpalet

Topraklama ve Elektrik Tesisatı Kontrolleri

Elektrik ile çalışan cihazlarda çeşitli

sebeplerle oluşabilen kaçak akım ve gerilimler can ve mal emniyetini tehlikeye düşürebilmektedir.

Topraklama, meydana gelebilecek bu çeşit bir hata durumunda, insan hayatını korumak amacıyla uygulanacak işlemlerden biridir. Cihaz gövdeleri yönetmeliklere uygun şekilde topraklanır, gerekirse kaçak akım rölesi gibi ilave cihazlar ile sistem emniyeti artırılır. Bu sistemlerin güvenle ve sürekli kullanılabilmesi, oluşabilecek çeşitli hata ve bozulmaların zamanında tespit edilebilmesi için periyodik olarak kontrol ve testleri yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır.

Örneğin:

• Topraklama Periyodik Kontrolleri

• Paratoner Topraklama Kontrolleri

• Elektrik Tesisatı Uygunluk Kontrolleri