Çevre laboratuvarımızda;  Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkili, deneyimli uzman kadromuzla Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında emisyon-imisyon ölçümleri ve çevresel gürültü ölçümleri gerçekleştirilmektedir.

Emisyon ve imisyon ölçümleri, Çevre İzin Ve Lisans Yönetmeliği’ nin Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan faaliyetleri gerçekleştiren endüstriyel faaliyet gösteren tesislerde gerçekleştirilir. Bu tesislerin bacalarından atmosfere yayılan kirletici emisyonların(duman, toz, gaz, buhar) tespit edilmesi ve kontrol altına alınması açısından emisyon ölçümlerin yapılması önem arz etmektedir.

Emisyon –İmisyon ölçümlerinin Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği gereğince iki yılda bir yenilenmesi gerekmektedir.

Laboratuvarımız bu ölçümleri TÜRKAK Akreditasyonuyla ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkisiyle gerçekleştirmektedir. Laboratuvarımızda uçucu organik bileşiklerin örneklenmesin yanı sıra  analiz işlemleri de yapılmaktadır. Emisyon ölçümlerin tamamlanmasının ardından hazırlanacak olan rapor, SKHKKY Ek-11’deki formata uygun olarak hazırlanır.

Çevresel Gürültü ölçümleri tesis ve işletmelerin( Sanayi tesisleri, kafe, bar, restoran, düğün salonu  vb) faaliyetleri sırasında çevreye yayılan gürültünün ölçülmesi ve değerlendirilmesini kapsamaktadır. Canlı müzik ruhsatı/canlı müzik izni almak isteyen işletmeler Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerlere uymak ve çevresel gürültü ölçümleri yaptırmak zorundadırlar. Belediyelere ve Çevre şehircilik İl Müdürlüklerine yapılan ses şikayetlerinde çevresel gürültü ölçümlerinin yaptırılması gerekmektedir. Bu ölçümlerin yetkili çevre laboratuvarlarınca yapılmaktadır.

Detam Çevre Laboratuvarı olarak bu gereksinimler kapsamında uzman ve yetkin kadromuzla  hizmet vermekteyiz.

Laboratuvarımız

TS EN ISO IEC/17025 Standardına göre TÜRKAK’tan akredite , Çevre Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarıdır.

İlgili Yasal Mevzuat

ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ

MADDE 4 –d) Çevre İzni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izni ifade eder.

MADDE 7 – (3) Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde yer alan işletmelerin başvurularında, Ek-3A, Ek-3B ve Ek-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporların sunulması zorunludur.