Gürültünün insanlar üzerindeki olumsuz etkilerini iki grupta inceleyebiliriz:
1. İşitme duyusuna yaptığı olumsuz etkiler,
2. Bunun dışındaki fizyolojik ve psikolojik etkiler.
Gürültünün işitme duyusunda oluşturduğu olumsuz etkiler, ya ani etkiler şeklindedir ya da zamanla ortaya çıkarlar. Ani ve yüksek bir sesin kulak zarını yırtması ya da hassas korti organının fizyolojik yapısınıdüzelmeyecek şekilde bozması ani oluşan etkilerdir. bununla birlikte, ani zarar oluşturmayacak düzeydeki gürültüde uzun süre kalan kişilerde, sürekli işitme kayıpları görülebilir. Yüksek ses; tüy hücrelerini zedeleyerek, korti organında çökme oluşturarak ya da işitme sinir hücrelerini zedeleyerek işitme duyusuna zarar verir. İşitme duyusu zedelenen kişide, işitme kaybı yada işitme eşiğinin kayması adı verilen, işitme duyusunda azalma görülür. İşitme eşiğinin kayması geçici olabileceği gibi kalıcı da olabilir.