İşyerlerinde güvenli bir çalışma ortamı sağlanmasında, görsel işlerin kolaylıkla yapılmasında ve uygun bir görüş alanı oluşturulmasında en önemli faktörlerden biri aydınlatmadır. Aydınlatma öncelikle, yapılan iş ve işlemlerde tüm detayın görülebilmesi için gereklidir.

Aydınlatma ; uygulanan kalite standartlarının gerektirdiği şekilde yapılması ve hata oranlarının azaltılmasını sağlamasının yanı sıra, iş kazalarının önlenmesinde de büyük bir etkisi bulunmaktadır.