Çalışma ortamında çalışanların sağlık ve güvenlikleri için risk oluşturan çeşitli maddelerin varlığı ve etkilerinin saptanması, kontrol altına alınması amacıyla iç ortam gaz ve kimyasal ölçümleri yapılmalıdır. Özellikle Boya, kaynak işleri, çinko, demir, krom, kurşun vb. metallerin eritilmesi ve döküm işlemleri, PVC, plastik ve türevlerinin ısıl işlemleri, asit, solvent ve tahriş edici kimyasalların kullanıldığı işlerde ortama yayılan gazların uzun süreli solunması çeşitli meslek hastalıklarına neden olmaktadır. Solunan hava kalitesinin sürekli izlenerek, sonuçların mevzuatta belirtilen maruziyet sınır değerleri geçmesi durumunda gerekli önlem ve tedbirleri alarak meslek hastalığı riski azaltılabilmektedir.

VOC yani Uçucu Organik Bileşikler, oda sıcaklığında çok çabuk buharlaşma özelliği bulunan organik bileşiklerdir. Bazı VOC buharları insan sağlığı için zararlı olabilir, bu maddelerin uzun bir süre boyunca yüksek miktarlarda solunması insan sağlığını tehlikeye sokabilir, aynı zamanda doğadaki diğer canlı ve bitkilerinde yok olmasına sebebiyet verdiği bilimsel deneylerle ispatlanmıştır. Ayrıca hava içerisinde yüksek miktarda VOC bulunması patlayıcı bir karışımın meydana gelmesini sağlar.