İş Yeri Hava Kalitesi

Havanın doğal bileşiminin kirlenme seviyesi ile canlı sağlığı ve benzer etkiler arasındaki ilişkilerin kurulması ve birtakım önlemlerin alınması amacıyla Ortam VOC Ölçümleri yapılır. Bu ölçümler doğrudan solunan havada gerçekleştirildiği için, özel örnekleme ve analiz cihazlarına ve ekipmanlara ihtiyaç vardır.

İç ortam hava kirliliği günümüzde insan sağlığını tehdit eden en önemli risklerden biri olarak kabul edilmektedir. Bina içerisinde kullanılan malzemelerden yüksek oranda emisyona sebep olan uçucu organik bileşikler bina içi hava kalitesi açısından önem taşımaktadır.

Yapılan epidemiyolojik çalışmalarda uçucu organik bileşiklerin çeşitli solunum yolu hastalıkları ve kanser gibi ciddi rahatsızlıklara sebep olduğu belirlenmiştir. Uçucu organik bileşikler boya, cila, halı kaplama, yapay ahşap levhalar, bazı yalıtım malzemeleri, çeşitli dekorasyon malzemeleri gibi çok sayıda yapı malzemesi ve ev ürünleri endüstrisinde, mobilyalarda, ayrıca bazı temizleyici kozmetik ürünlerinde yaygın olarak kullanılmaktadırlar.

Alanında uzman personellerimiz tarafından yapılan VOC ölçümleri, Laboratuvarımızda son teknoloji cihazlarımızla analiz edildikten sonra sonuçlar çalışanlarınız sağlığı için en kısa sürede rapor edilmektedir.

İş Yeri Ortamı Uçucu Organik Bileşikler(VOC) Ölçümleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakalığı İş Hijjeni Ölçüm, Test ve Analizleri Yeterlilik Belgesi dahilinde ( Belge no : 036 ), TÜRKAK akreditasyonumuz kapsamında, ulusal ve uluslararası mevzuatlardan yararlanılarak, konusunda uzman personellerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

İlgili Standart ;

Deney Adı Deney Metodu
İş Yeri hava Kalitesi- Uçucu Organik Bileşiklerden Numune Alma ve Çözücü Desobsiyonu/
Gaz Kromatografisi İle Analiz- Bölüm:1 – Pompa İle Numune Alma Yöntemi
TS ISO 16200-1