Toz; Ortama yayılan katı (solid) organik yada inorganik parçacıklardır. Örnek olarak; metal, kömür, tahta, tahıl…

Solunabilir Tozlar: %50’sinin aerodinamik çapı 80 – 100 µm’nin altında kalan, trokal ve alveollere ulaşan tozları da içeren, maruz kalındığında ise tüm solunum sistemini etkileyen tozlardır. Ağız ve burun yoluyla alınan, havada asılı kalan tüm parçacıkların kütlesi şeklinde de tanımlanmaktadır,
Alveollere ulaşan tozlar: %50’sinin aerodinamik çapı 4 µm’nin altında kalan ve maruz kalındığında alveollere kadar ulaşabilen tozlardır.

İş Yerindeki Toksik Tozlar;

–  Mesleki Akciğer Toz Hastalıklarına Neden Olan Tozlar
–  Mesleki Cilt Hastalıklarına Neden Olan Tozlar
–  Alerjik Etki Gösteren Tozlar
–  Sistemik Toksik Etki Gösteren Tozlar
–  Mesleki Akciğer Toz Hastalıklarına Neden Olan Tozlar
–  Mesleki Cilt Hastalıklarına Neden Olan Tozlar
–  Alerjik Etki Gösteren Tozlar
–  Sistemik Toksik Etki Gösteren Tozlar
–  Mesleki Kanserlere Neden Olan Tozlar

İşyeri Ortamı Toplam & Solunabilir Tozların Konsantrasyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakalığı İş Hijjeni Ölçüm, Test ve Analizleri Yeterlilik Belgesi dahilinde (Belge No : 036 ),TÜRKAK akreditasyonumuz kapsamında, (R.G. Tarih: 05.11.2013 Ve Sayı: 28812) Tozla Mücadele YönetmeliğiNIOSH (Ulusal Mesleki Sağlık ve Güvenlik Enstitüsü)OSHA (Mesleki Sağlık ve Güvenlik Kurumu) gibi Ulusal ve Uluslararası mevzuatlardan yararlanılarak, konusunda uzman personellerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

İlgili Standart;

 

Deney Adı Deney Metodu
General Methods for Sampling and Gravimetric Analiysis of Respirable and Inhalable Dust MDHS 14/3