İşaretle

Ölç

Kapat

Yalıt

Eğit

KKD Kullandır

Gürültü; insanların işitme sağlığını ve duyusunu olumsuz yönde etkileyen fizyolojik ve psikolojik dengesini bozan, iş performansını azaltan,  çevrenin hoşluğunu ve sakinliğini azaltarak veya yok ederek niteliğini değiştiren, gelişigüzel bir spektruma sahip seslerden oluşan kirliliktir.

Gürültü Dozimetresi; bu dozimetreler genellikle gürültü etkisinde kalan kişinin kulağına yakın yerleştirilen bir mikrofondan kayıt yapan bir devreden ibarettir. Bu araçlar ölçüm süresince ortalama integre etkilenim derecesini veya zamanın fonksiyonu olarak etkilenimi verebilir.

Dozimetri bireye özel koşulları belirlediğinden özellikle tercih edilen yöntemdir. Alan örneklemesine göre etkilenim örneklemesi sağladığı için daha nitelikli sonuç vermektedir. (Mikrofonun etkilenen kişinin kulağına yakın olması gibi).

Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçümü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakalığı İş Hijjeni Ölçüm, Test ve Analizleri Yeterlilik Belgesi dahilinde (Belge No : 036 ), TÜRKAK akreditasyonumuz kapsamında, (28.07.2013 Tarih ve 28721 Sayılı R.G) Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik, NIOSH (Ulusal Mesleki Sağlık ve Güvenlik Enstitüsü), OSHA (Mesleki Sağlık ve Güvenlik Kurumu) gibi Ulusal ve Uluslararası mevzuatlardan yararlanılarak, konusunda uzman personellerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

İlgili Standart;

Deney Adı Deney Metodu
Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçümü-Gürültü kaydediciler İle Kişisel Gürültü Maruziyetinin Ölçülmesi TS 2607 ISO 1999