İş kanunu gereği her işveren; iş yerinde çalışanların her şeyden önce can ve mal güvenliğini ve cihazların kullanımlarında güvenliği sağlamakla sorumludur. Bu yükümlülük ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi açısından periyodik kontrollerin “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ne göre yılda en az 1 kez yapılması gerekmektedir.

24/04/2017 tarihli 30047 sayılı resmi gazete ile “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” nin 14. maddesi revize edilmiş, periyodik kontrol yapan kuruluşlar için akredite zorunluluğu getirilmiştir. DETAM Muayene Kuruluşu ; 2011 yılından itibaren Kaldırma Araçları ve Basınçlı Kaplar periyodik kontrollerinde TÜRKAK ‘tan akredite kuruluştur.

Periyodik Kontroller Neden Yaptırılmalıdır?

• İş kazalarının önüne geçmek
• Makine ve cihazların güvenli olarak kullanılmasını sağlamak
• Verimli çalışma koşullarını düzenlemek
• Makinelerin ömrünün uzamasına katkıda bulunmak
• İnsan-makine ilişkisine katkıda bulunmak
• Çevre kirlenmesinin önüne geçebilmek
• Üretimin verimlendirilmesine katkıda bulunmak
• Yapılan sürekli bakım ve periyodik kontroller sayesinde olası iş kazalarını önlenerek, iş güvenliğini sağlamak

Muayene Kuruluşumuz

TS EN ISO IEC/17020 Standardına göre TÜRKAK’tan akredite A Tipi Muayene Kuruluşudur.

İlgili Yasal Mevzuat

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ
İş ekipmanının kontrolü MADDE 7 – (1) İşyerinde kullanılan iş ekipmanının kontrolü ile ilgili aşağıdaki hususlara uyulur.

a) İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılır, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir.

b) İşverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike yaratabilecek iş ekipmanının;

  1. Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce periyodik kontrollerinin yapılması,
  2. Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan sonra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi ve sağlık ve güvenlik koşullarının korunması için periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce gerekli kontrollerin yapılması,sağlanır.

a) Kontrol sonuçları kayıt altına alınır ve yetkililer her istediğinde gösterilmek üzere uygun şekilde saklanır.