İşyeri ortamı veya ölçüm yapılacak sahayı doğrudan değerlendirmeye olanak veren, uygunluğu onaylanmış, kalibre edilmiş, standartlaştırılmış ölçüm tüpleri ile gazları bir ölçüde değerlendirme olanaklıdır. Dedektör tüplerinin başlıca avantajı sonuçların derhal incelemenin yapıldığı yerde elde edilmesidir. Böylece alınması gereken önlemler hemen belirlenebilir. Bu tüpler çok çeşitli kimyasal maddelere duyarlı olarak yapılmıştır.

İçlerinden özel bir pompa yardımıyla belirli hacimde hava geçirildiğinde meydana gelen renk değişimi incelenerek ortam atmosferinde bulunan sağlığa zararlı kimyasal maddelerin konsantrasyonu büyük bir ölçüde tespit edilir. Kullanılan her tip dedektör tüpünün kullanım talimatı dikkatle uygulanmalıdır. Aksi takdirde çok yanıltıcı sonuçlar alınabilir.

Gaz-Buhar Ölçümleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakalığı İş Hijjeni Ölçüm, Test ve Analizleri Yeterlilik Belgesi dahilinde ( Belge no : 036 ), TÜRKAK akreditasyonumuz kapsamında, (R.G.Tarih: 26.12.2003 ve Sayı: 25328)Kimyasal maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik, (R.G.Tarih: 26.12.2003 ve Sayı: 25328)Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik , NIOSH (Ulusal Mesleki Sağlık ve Güvenlik Enstitüsü)OSHA (Mesleki Sağlık ve Güvenlik Kurumu) gibi ulusal ve uluslararası mevzuatlardan yararlanılarak, konusunda uzman personellerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

İlgili Standart;

 

Deney Adı Deney Metodu
Standart Practice for Measuring the Concentration of Toxic Gases or Vapors Using Dedector Tubes ASTMD-4490