TS EN ISO/IEC 17025 DETAM İSG & Çevre Ölçüm Analiz Laboratuarı olarak;

Müşterimizin ihtiyaç duyduğu ölçüm ve analizleri, iyi mesleki uygulama ve kaliteli hizmet anlayışını ön planda tutarak gerçekleştirmek İSG & Çevre Ölçüm ve Analiz laboratuvarımızın taahhüdü altındadır. Oluşturduğumuz kalite yönetim sistemi verdiğimiz hizmetin hızlı, hatasız, kaliteli ve kesin olmasını güvence altına almaktadır. Rekabet üstünlüğümüzü kalitemizin getirmiş olduğu farklılıklar belirler. Bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik laboratuvarımızın temel ilkeleridir.

Ölçüm ve analiz hizmetini; her zaman ulusal, uluslararası şartlar ve müşterinin şartlarına uygun olarak vereceğimizi taahhüt ederiz. Kaliteli hizmet için harcanan çabalarımızın temelinde tüm çalışanlarımız yatar. Bu nedenle hız ve kaliteli Hizmeti yükselen değerlerimiz olarak kabul ederiz.

Deneylere katılan tüm personelin, TS EN ISO/IEC 17025 standardı şartlarına paralel olarak oluşturulan kalite yönetim sistemi çerçevesinde oluşturulmuş dokümanları öğrenmeleri ve deney çalışmalarını bu dokümanlarda yazılı politika, usul ve esaslara göre yürütmeleri zorunludur.

Sürekli iyileşmek ve kalite yönetim sistemimizi yükseltmek üzere; müşteriden geri besleme yoluyla gelen şikayetleri en aza indirmek, uygunsuzlukların sayısını minimalize etmek ve deney sonuçlarının mümkün olan en kısa sürede müşteriye ulaştırılması daima gündemimizde olacaktır.

Öncelikli hedefimiz akreditasyon kapsamımızın bütününü muhafaza etmek ve zamanla akreditasyon kapsamını genişletmektir.


TS EN ISO/IEC 17020DETAM A Tipi Muayene Kuruluşu olarak;

TS EN ISO/IEC 17020 standardı doğrultusunda müşteriye verilen muayene hizmetlerinde, muayene metotlarına, müşteri istek ve beklentilerine, iş yapma şartlarına uygun olarak hatasız ve profesyonel çalışma ile sunduğu hizmetin kalitesini en üst düzeyde tutmak,

Müşterilerimizin beklentileri ve ihtiyaçları doğru algılanıp değerlendirilmek suretiyle, müşterilerimizin memnuniyeti, önerisi ve şikayetlerini etkin bir şekilde değerlendirmek,

Bağımsızlık, tarafsızlık, dürüstlük ve gizlilik ilkelerini her şeyin üstünde tutmak temel ilkelerimizdir.

A Tipi Muayene kuruluşu olarak kapsamı itibari ile muayene çalışmalarında yer alacak olan personelin, kalite dokümantasyonunda belirlenen politika ve prosedürlerin çalışmaları sırasında uygulamalarını sağlayacak eğitimleri düzenlemeyi,

Personeli sürekli eğitimlerle destekleyerek mevcut bilgi birikimini geliştirmeyi ve gelişen teknolojilere paralel ortaya çıkan yeni eğitim ihtiyacını gidermeyi,

Akreditasyon koşullarında kalibrasyona önem verilerek, hatasız ve profesyonel çalışma sağlamayı,

Muayene hizmetlerinin kalitesini; tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük ve güvenirlik temel ilkelerini esas alarak geliştirmeyi,

Gerçekleştirdiği periyodik kontrol hizmetlerinde günün değişen koşullarını takip edebilen ve ayak uydurabilen, vizyon ve misyonundaki prensiplerinden hiçbir zaman ödün vermeden, konusunda öncü bir kuruluş olmayı ve muayene çalışmalarında TS EN ISO/IEC 17020 standardına uymayı taahhüt eder.